U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Houd rekening met de werkelijke datum van de stockbeweging bij inventaris op datum

0000003083     -      03-03-2024

Standaard wordt een stockbeweging in de verkopen en aankopen uitgevoerd vanaf type 2 (levering). Dit kan problematisch zijn bij de inventarissen op datum als de factuurdatum en de leverdatum verschillend zijn.

Hiervoor kan Mercator ingesteld worden om de datum van de stockbeweging te bewaren.

Dit kan uitgevoerd worden door de kolommen DATE_MVT_STOCK (type date)  en TYPE_MVT_STOCK (type smallint) toe te voegen in de tabellen LIGNES_V en/of LIGNES_A.

alter table LIGNES_V add DATE_MVT_STOCK date not null default '19000101'
alter table LIGNES_V add TYPE_MVT_STOCK smallint not null default 0
alter table LIGNES_A add DATE_MVT_STOCK date not null default '19000101'
alter table LIGNES_A add TYPE_MVT_STOCK smallint not null default 0

Het is noodzakelijk om de verificatie van de SQL-database structuur uit te voeren in geavanceerde tools.

Hier vindt u de query's om de nieuwe kolommen initialiseren.

update lignes_v set DATE_MVT_STOCK = pieds_v.date, TYPE_MVT_STOCK = pieds_v.type 
from lignes_v inner join pieds_v on lignes_v.id=pieds_v.id and lignes_v.journal=pieds_v.journal and lignes_v.piece=pieds_v.piece
where type<=2 and id_article is not null
update lignes_a set DATE_MVT_STOCK = pieds_a.date, TYPE_MVT_STOCK = pieds_a.type
from lignes_a inner join pieds_a on lignes_a.id=pieds_a.id and lignes_a.journal=pieds_a.journal and lignes_a.piece=pieds_a.piece
where type<=2 and id_article is not null

Bij het bewaren van een document van type 2 (levering) of 1 (factuur) zal Mercator de datum en het type van het document bewaren als de hierboven vermelde kolommen aanwezig zijn.

Dus als een document de staat "Levering" doorloopt, zal de leveringsdatum bewaard worden. Als het document daarentegen de staat "Levering" niet doorloopt maar rechtstreeks naar factuur gaat, wordt de factuurdatum bewaard.

Deze functionaliteit vereist een update van de inventaris op datum.