U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe labels afdrukken vanuit een document met keuzehoeveelheid per lijn?

0000002610     -      21-05-2021

Standaard is het mogelijk om labels te printen vertrekkend uit een document uit het commercieel beheer 

 • via hoeveelheid mee te geven per lijn
 • via gebruikersinvoer tijdens het afdrukken

Deze afdruk houdt ook rekening met het statuut "Labels printen" van het artikel (STOCK.S_ETIQ) die kan volgende waarden bevatten:

 • Geen : Nooit labels afdrukken
 • Hoeveelheid : Evenveel afdrukken als het laatst-geprintte label
 • Eén : Altijd één enkel label (gebruikt voor rayon-labels)

Het is mogelijk om het standaardgedrag te overschrijven en de hoeveelheid labels om te printen te selecteren. Hiervoor moet men:

 • De kolom QCOUPE (float) toevoegen in LIGNES_V en/of LIGNES_A en/of LIGNES_D
  alter table LIGNES_V add QCOUPE float not null default 0
  alter table LIGNES_A add QCOUPE float not null default 0
  alter table LIGNES_D add QCOUPE float not null default 0
 • De kolom S_ETIQ uit de tabel stock terugtrekken (als u QCOUPE wilt beheren bij verkoop en aankoop en bij de diverse bewegingen)
  exec SP_DROP_COLUMN 'STOCK','S_ETIQ'
 • De linesEditor van de betrokken sequenties aanpassen, zodat de kolom QCOUPE verschijnt waarin men het gewenst aantal afdrukken kan invoeren of een customizer die deze kolom automatisch aanvult.
 • Bij het afdrukken op de knop "Beschikbaar" klikken (of "Hoeveelheid" als u met de rechtermuisknop op de regel klikt om het afdrukken te starten).