U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Geen promoties toepassen op documentsniveau

0000002413     -      15-11-2021

Sedert versie 8.5.105 van MercatorUi.dll, is het mogelijk om kortingen uit "Tools > Kortingen" niet te verrekenen per document. Om deze functionaliteit te gebruiken volstaat het om het veld NO_BAREME van het type bit toe te voegen in de tabellen PIEDS_V en/of PIEDS_A (respectievelijk verkopen en aankopen) Vervolgens moet je de checkbox toevoegen in de gewenste sequenties via de parametrering van sequenties. De bron van deze checkbox moet NO_BAREME zijn.

Indien de checkbox NO_BAREME aangeduid is, zal alle informatie uit "Tools > Kortingen" genegeerd worden voor het huidige document.

Indien de lijnen al aanwezig waren in het document vooraleer de checkbox aangeduid werd, zal Mercator volgende vraag stijlen "Prijzen wijzigen?".

  • Indien dit aangekruisd is, zullen artikelen met een korting aangepast worden zodat de promotie-voorwaarden genegeerd worden.
  • Indien dit niet aangekruisd is, zal Mercator doorheen alle kortingen bladeren om na te gaan of er artikelen zijn waar men korting op moet geven.

Aanvullende informatie : Functionaliteiten in "Tools > Kortingen"