U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

CreditButton of de creditnota-assistent

0000003157     -      28-09-2023

Mercator 10.10 of later biedt een assistent om het aanmaken van creditnota's op basis van facturen in het commercieel beheer te vergemakkelijken en te controleren. Deze assistent wordt gematerialiseerd door een nieuw object, de CreditButton, die via de scherminstellingen aan de factuursequenties kan worden toegevoegd.

Om het verband tussen facturen en creditnota's op te slaan, moeten deze kolom en index aan de database worden toegevoegd:

Voor de verkoop:

alter table LIGNES_V add ORIG_CREDIT char(35) not null default ''
create index ORIG_CREDIT on dbo.LIGNES_V(ORIG_CREDIT)

Voor de aankoop:

alter table LIGNES_A add ORIG_CREDIT char(35) not null default ''
create index ORIG_CREDIT on dbo.LIGNES_A(ORIG_CREDIT)

Opmerking: de kolom ORIG_CREDIT wordt als volgt ingevuld:

 • ID van de factuur op 10 posities
 • Journal van de factuur op 5 posities
 • van de factuur op 10 posities
 • DL_ID van de lijn op 10 posities.

 

Gebruik

Klik in een bestaande factuur op deze knop om een creditnota aan te maken voor één of meerdere lijnen van de factuur. Indien er vooraf geen enkele lijn werd geselecteerd (via CTRL-B), vraagt Mercator een bevestiging dat de creditnota betrekking heeft op alle lijnen van de factuur. De creditnota wordt voorbereid maar niet opgeslagen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hem op te slaan. De referentie van de creditnota is als volgt samengesteld:

factuurjournaal - factuurnummer - " van " - factuurdatum


De CreditButton heeft verschillende specifieke eigenschappen waarmee u zijn gedrag kunt beïnvloeden:

DisallowChanges :Als deze eigenschap is ingesteld op true, dan kan de gebruiker de inhoud van de LinesEditor in de creditnota niet wijzigen. Hij zal ook de derde partij, de valuta, het tarief en het plan niet kunnen wijzigen.

CheckAlreadyCredited : mogelijke waarden

 • None : geen controle (standaardwaarde)
 • Warning : controle met een waarschuwing
 • Blocking : controle die het niet mogelijk maakt de creditnota tot stand te brengen.

Deze controle gaat na of er in het verleden al regels van de te crediteren kandidaat-factuur zijn gecrediteerd. Deze controle wordt regel voor regel uitgevoerd. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele verschillen in hoeveelheden tussen de factuur en eerdere creditnota's. Ook geen verschillen in andere kolommen. Deze rijen worden eventueel weergegeven in een dialoogvenster met dezelfde kolommen als de LinesEditor. De controle wordt alleen uitgevoerd op de via de CreditButton gecrediteerde regels.

CreditSequence : optionele eigenschap, standaard leeg. Het laat u toe de volgorde van de te gebruiken creditnota's in te stellen. Indien deze eigenschap niet gespecificeerd is, zal Mercator de lijst van compatibele reeksen voorstellen.


Sinds versie 11.0 is het ook mogelijk om de op deze manier gegenereerde creditnota's af te letteren met de factuur waarvan ze afkomstig zijn.

Hiervoor wordt hetzelfde systeem gebruikt als voor het koppelen van een of meer bonnen aan een factuur.

Om deze functie te installeren, moet je

 • Mercator versie 11.0 of hoger hebben
 • de optionele velden PIECE_LIEE_FREE en RECEIPT_1 toevoegen aan de PIEDS_V tabel
  alter table PIEDS_V add PIECE_LIEE_FREE varchar(MAX) not null default '' , RECEIPT_1 bit not null default 0
 • Mercator opnieuw starten
 • voer het menu "Tools / Geavanceerde tools / SQL database / Update" uit

Voor afletteren moet het datumbereik dat wordt gebruikt voor centralisatie de factuur en de verschillende creditnota's omvatten.

Opmerking : Centralisatie naar externe boekhoudsystemen vereist geen aflettering. Om van deze functie te kunnen profiteren, moet u Mercator Boekhouding gebruiken.


Indien een ander gedrag gewenst is, afhankelijk van de gebruiker (bijvoorbeeld, een verkoper zou de waarde Blocking hebben voor de eigenschap CheckAlreadyCredited, terwijl een beheerder de waarde Warning zou hebben), hoeft u alleen maar de knop meerdere keren in het scherm te plaatsen en de gebruikelijke eigenschappen (niveau, afdeling) te gebruiken om de knop die niet mag worden weergegeven te verbergen.


De BillingEngine heeft twee gebeurtenissen met betrekking tot deze functionaliteit. Ze worden opgewekt in de BillingEngine van de factuur.

 • BeforeCredit die aan het begin van het proces optreedt. De eventArgs ervan bevatten deze eigenschappen:
  • Cancel : om het proces te onderbreken
  • DesiredJournal : om de gewenste volgorde van de creditnota's in te stellen met de code
 • AfterCredit die aan het einde van het proces wordt aangemaakt. De eigenschap BillingEngineCredit geeft toegang tot de zojuist aangemaakte creditnota.