U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Leverancier vastleggen in de klantenbestelling voor het tegenmerk

0000001839     -      05-03-2021

In Mercator kan bij het genereren van het tegenmerk in de klantenbestelling de leverancier worden vastgelegd bij wie de bestelling moet worden geplaatst. Om deze functionaliteit te gebruiken, moet u:

  • beschikken over een SQL-versie
  • het veld ID_FOU_COM char(21) toevoegen aan de tabel LIGNES_V
    alter table LIGNES_V add ID_FOU_COM char(21) not null default ''

Dit veld kan worden aangevuld met de identificatiecode (F_ID) van een leverancier. Als bij het genereren van het tegenmerk dit veld wordt gevonden en het een waarde bevat, zal deze leverancier in aanmerking worden genomen in plaats van de op artikelniveau gedefinieerde hoofdleverancier.

Het is echter niet verplicht om een leverancierswaarde te definiëren op de lijn van de klantenbestelling. Als een dergelijke informatie niet aanwezig is, zal Mercator overgaan tot de basisverwerking en dus de hoofdleverancier van het artikel in aanmerking nemen. In één bestelling kunnen de beide lijntypes voorkomen: sommige lijnen zonder leverancier, andere met leverancier.

Het veld ID_FOU_COM in LIGNES_V kan worden aangevuld met een module.

Het is ook mogelijk om het aan te vullen via de interface. Daartoe hoeft u enkel het invoerrooster van de klantenbestellingsequentie als volgt te parametreren: voegt u de kolom groep "Leveranciers". Deze groep omvat automatisch de kolommen met de volgende bronnen:

  • ID_FOU_COM
  • ZOOM_FOU_COM
  • NOM_FOU_COM (geen xLookup hier gebruiken)

Eens deze parameters ingesteld, biedt Mercator in het invoerrooster de nodige kolommen om op de klassieke manier een leverancier te zoeken, in te zoomen op een geselecteerde klantenfiche en de naam van de leverancier weer te geven.

Opmerkingen

  • Als de op de lijn vermelde leverancier ook voorkomt als leverancier van het artikel (maar eventueel niet als hoofdleverancier), wordt er toch rekening gehouden met de referentie (REF_FOU), de prijs, de korting ...
  • Dit proces is compatibel met de automatische opmaak van tegenmerken. Bij het opzoeken van artikels zonder hoofdleverancier wordt rekening gehouden met de eventuele leveranciers die op de lijn zijn vastgelegd.