U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Automatische opmaak van tegenmerken

0000001505     -      20-01-2020

Mercator laat de automatische opmaak van tegenmerken toe. Via deze verrichting worden op basis van de klantenorders voorstellen gedaan voor leveranciersorders. Deze functionaliteit is enkel beschikbaar als het veld CONTREMRQ (bit) voorkomt in de tabel PIEDS_V. In dat geval verschijnt in het menu "Beheer" het menupunt "tegenmerken opmaken".

Via een formulier kan men de klantenorders kiezen die men in het proces wenst te integreren (op basis van diverse criteria waaronder data, nummers, …). Vervolgens geeft Mercator de lijst weer van de klantenorders die beantwoorden aan de criteria. Het is nu nog mogelijk om bepaalde orders uit de lijst te weren door het kruisje naast elk van de orders te verwijderen.

Indien bepaalde artikelen in de geselecteerde klantenorders geen gedefinieerde hoofdleverancier hebben, verschijnt een waarschuwingsbericht. Als de gebruiker dan "Annuleren" kiest, opent Mercator de signaletiek "artikelen" en worden de betreffende artikelen gefilterd. Kiest de gebruiker "Doorgaan", dan zullen de artikelen zonder hoofdleverancier niet opgenomen worden in enige voorbereiding van een leveranciersorder.

De optie "Journaal ordervoorbereiding" wordt gebruikt voor de definitie van het journaal voor de voorbereiding van de leveranciersorders dat gebruikt zal worden. Is deze optie ingesteld op "ASK", dan vraagt Mercator welk journaal gebruikt moet worden. Aan het eind van het proces geeft Mercator de lijst van de gegenereerde ordervoorbereidingen weer, waarna ze afgedrukt wordt naargelang van de afdrukoptie die werd gekozen op het niveau van de ordervoorbereidingsreeks.