U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In een verkoopsdocument ID_FOU_COM automatisch aanvulllen met de standaardleverancier

0000002256     -      08-10-2021

De module hier toont hoe je het optionele veld ID_FOU_COM uit de LIGNES_V automatisch kan aanvullen met de gedefinieerde standaardleverancier uit de artikelfiche. Deze functionaliteit kan gekoppeld worden met het vastleggen van de leverancier in de klantenbestelling voor het tegenmerk.

De code gebruikt het eenvoudige event AfterInsertItem van de BillingEngine. Het gaat als volgt:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using MercatorApi;
using MercatorUi;

namespace Billing
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineCreated, MercatorUi.ICustomizers.IBillingEngineClosed
    {
        public void BillingEngineCreated(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.AfterInsertItem += new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.AfterInsertItemEventHandler(BillingEngine_AfterInsertItem);
        }

        public void BillingEngineClosed(MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine BillingEngine)
        {
            BillingEngine.AfterInsertItem -= new MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.AfterInsertItemEventHandler(BillingEngine_AfterInsertItem);
        }

        void BillingEngine_AfterInsertItem(object sender, MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine.AfterInsertItemEventArgs e)
        {
            DataSet ds = Api.Zselect(MercatorUi.Globals.RepData, "select fou.f_id,fou.f_nom from ARTFOU inner join FOU on (artfou.id_fou=fou.f_id) where (id_art=@s_id) and (principal=1)", new MercatorSqlParam("@s_id", e.StockRecord.S_ID, SqlDbType.Char));
            if ((ds != null) && (ds.Tables[0].Rows.Count > 0))
            {
                e.LignesVRecord.ID_FOU_COM = ds.Tables[0].Rows[0]["f_id"].ToString().TrimEnd();
                e.DataRowLignes["NOM_FOU_COM"= ds.Tables[0].Rows[0]["f_nom"].ToString().TrimEnd();
            }
        }
    }
}