U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verbinding "geleverde-gefactureerde hoeveelheid per artikel en per klant" = beheer van de consignaties

0000000547     -      27-09-2019

Mercator laat een totaal beheer toe van geleverde en/of gefactureerde hoeveelheden per artikel en per klant. Dit wordt uitgevoerd door middel van een verbinding tussen de signaletieken artikels en klanten. Dit is namelijk vereist voor de materiaal handelaren, waar het per klantensignaletiek belangrijk is om een teller bij te houden die overeenstemt met de verschillende types paletten die in consignatie zijn bij de klant. De installatie van deze functie gebeurt als volgt:

 • het veld S_C_FIELD char(10) toevoegen is STOCK
  alter table STOCK add S_C_FIELD char(10) not null default 0
 • in CLI, de vrije velden toevoegen die overeenstemmen met de tellers die moeten worden bijgehouden. In ons geval bijvoorbeeld C_PAL1, C_PAL2, C_PAL3 van het type float
  alter table CLI add
  C_PAL1 float not null default 0,
  C_PAL2 float not null default 0,
  C_PAL3 float not null default 0
 • Wijzig het scherm van de artikelfiche door een combobox toe te voegen. Deze combobox moet worden verbonden aan de variabele S_C_FIELD. Gelieve te noteren dat de bron van de lijnen voor deze combobox niet door de gebruiker hoeft te worden bepaald. Het is inderdaad zo dat de combobox automatisch wordt gevoed door de optievelden van het type numerisch in de tabel CLI
 • De verschillende tellers moeten worden toegevoegd op de klantensignaletiek. Indien men wenst dat de gebruiker deze tellers kan wijzigen buiten een verzendnota of een factuur, moeten deze velden worden ingesteld als zijnde TEXTBOX. In het tegengestelde geval zal men via EXPRESSIONS te werk gaan. De code van elke uitdrukking zal bijvoorbeeld zijn :
  return currentExpression.Form.DataSource.Rows[0]["C_PAL1"].ToString();

In ons voorbeeld wordt voor een artikel van het type "palet" een onderscheid gemaakt op het niveau van de artikelsignaletiek door het feit dat de combobox verbonden aan S_C_FIELD een waarde zal bevatten. Dit laat u toe om bijvoorbeeld de palet van het type 1 te verbinden aan de variabele C_PAL1 van CLI, terwijl een andere palet zal worden verbonden aan C_PAL2. De artikels die geen relatie hebben met dit mecanisme hoeven geen waarde te bevatten in dit rolveld. 

Te desbetreffende tellers worden aangevuld door de documenten van het type "Levering" en "Facturen".

Dit mecanisme betreft enkel de klanten.

Deze functie kan op een voordelige wijze worden uitgebuit met de Xfunctie xCfield.

 

Mots clés: waaier, statiegeld, borgen