U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Meervoudige aftrek van een voorschot ontvangen op een klantenbestelling.

0000000209     -      11-12-2023

Mercator laat u toe om een ontvangen voorschot te spreiden over verschillende leveringsbonnen of facturen. Dit laat toe om een voorschot te bewaren (volledig of gedeeltelijk) bij een meervoudige levering/facturatie. (Standaard wordt een voorschot altijd in zijn totaliteit van de eerst documentswijzigng naar levering/factuur afgetrokken.

Om deze optie te installeren, moet men de volgende velden toevoegen in PIEDS_V :

  • SOLD_AC_FB float
  • SOLD_AC_DV float
alter table PIEDS_V add SOLD_AC_FB  float not null default 0, SOLD_AC_DV  float not null default 0

 

Eens deze optie is geïnstalleerd, zal er bij de wijziging van een bestelling met een voorschot, een bedrag worden gevraagd dat zal worden ingeven als deel van het totale voorschot.

Opgepast : om deze optie in te stellen, is het belangrijk dat geen enkele bestelling reeds een voorschot bevat. Indien dit niet het geval is dient de volgende SQL query worden uitgevoerd:

update PIEDS_V set sold_ac_dv=net_dv,sold_ac_fb=net_fb where type=3