U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In rust zetten van artikelen per documenttype

0000003137     -      07-03-2023

Met Mercator 10.10 of later kunt u items in rust zetten door een onderscheid te maken tussen de soorten documenten voor commercieel beheer: verkopen, aankopen, productieverrichtingen en diverse bewegingen (transfers tussen depots en inventarissen).

Standaard gebruikt Mercator de kolom S_SOMMEIL in de STOCK-tabel om te bepalen of een artikel bruikbaar is of niet. Nu is het mogelijk deze extra optionele kolommen aan deze tabel toe te voegen :

  • S_SOMMEIL_V : in rust voor de verkoop
  • S_SOMMEIL_A : in rust voor de aankoop
  • S_SOMMEIL_P : in rust voor productie

Het is niet verplicht al deze velden te installeren. Daarom wordt aanbevolen alleen de kolommen toe te voegen die overeenkomen met de gewenste extra functionaliteiten.

alter table STOCK add S_SOMMEIL_V bit not null default 0
alter table STOCK add S_SOMMEIL_A bit not null default 0
alter table STOCK add S_SOMMEIL_P bit not null default 0

 

Werking

Bij een verkoop wordt altijd rekening gehouden met het algemene veld S_SOMMEIL. Bovendien wordt, indien het bestaat, ook rekening gehouden met het optionele veld S_SOMMEIL_V, dat hetzelfde gedrag oplevert als het algemene veld.

Hetzelfde principe geldt voor inkoop met S_SOMMEIL_A en voor productie met S_SOMMEIL_P.

Voorbeeld van toepassingen

  • S_SOMMEIL_A aangevinkt en S_SOMMEIL_V niet aangevinkt: het artikel is aan het einde van zijn levensduur. Het kan niet meer worden gekocht, maar de resterende voorraad kan worden verkocht.
  • S_SOMMEIL_V aangevinkt en S_SOMMEIL_A niet aangevinkt: het artikel is in pre-order. Het is mogelijk om het bij leveranciers te bestellen, maar niet om het te verkopen.
  • S_SOMMEIL_P aangevinkt en S_SOMMEIL_V niet aangevinkt: het artikel is einde levensduur. Het kan niet meer worden geproduceerd, maar het is mogelijk de resterende voorraad te verkopen.
  • S_SOMMEIL aangevinkt: het item kan niet meer worden gebruikt, noch in verkoop/inkoop/productie, noch in inventaris en magazijnoverdrachten.

Opmerkingen

De opties die van toepassing zijn op het algemene veld S_SOMMEIL en die het gedrag van Mercator wijzigen, zijn ook van toepassing op de 3 optionele velden en beïnvloeden ze op dezelfde manier.

  • Verbod op het invoeren van rustende items (id = S_SOM_FORB)
  • Verberg rustende items (id = SOMM_STOCK): bepaalt of slapende items moeten worden verborgen bij het zoeken naar documenten op meerdere criteria.

In het ArtLiens-signaleringsraster levert echter alleen de kolom S_SOMMEIL doorgestreepte waarden op. De 3 optionele kolommen zetten de achtergrond van de overeenkomstige checkboxen in het rood.