U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een controle installeren van de ISO-landcodes in de klantenfiches ?

0000002571     -      02-06-2023

Via de onderstaande procedure kan een rolmenu met de ISO-codes van de verschillende landen worden toegevoegd. Na selectie wordt de landbenaming weergegeven en opgeslagen in het veld "Land". Hierna wordt een voorbeeld gegeven voor de klantentabel. Maar het kan ook worden toegepast op de leveranciers, de contacten, het 4e informatiebestand ...

 • In de Mercator-tabel CLI voegt u een veld C_ISOPAYS van het type char(2) toe.
  alter table CLI add C_ISOPAYS char(2) not null default ''
 • Voer via het tweede tabblad van "Tools > Prompt Fox" eenmaal het script in isopays.sql uit.
 • Via "Tools > Schermen Informatiebestanden > Parametrering > Klanten": land textBox uitwissen (C_PAYS)
 • Voeg op diezelfde plaats, via een rechterklik en "Add ComboBox", een combo toe met als bron C_ISOPAYS.
 • In de SqlQuery eigenschap van deze comboBox, voer de volgende opdracht in:
  select id from ISOPAYS order by id
 • Leg de breedte vast op 50 pixels.
 • Rechts van dit combobox voeg een expressie met deze code: 
  return currentExpression.Form.DataSource.Rows[0]["c_isopays"] == "" ? "" 
  : MercatorController.xFunctions.xLookUpString("ISOPAYS", "ID", currentExpression.Form.DataSource.Rows[0]["c_isopays"], "lib_" + MercatorUi.Globals.Langue.ToString()).TrimEnd();
 • Verbind deze expressie met de bron C_PAYS.
 • In de RefreshedBy eigenschap van deze expressie de ID van de hierboven bijgevoegd combobox aanduiden.

Sinds versie 11.0 van Mercator is het niet langer nodig om de tabel handmatig aan te maken met het script in isopays.sql. Deze tabel wordt automatisch aangemaakt wanneer Mercator start. De inhoud van deze tabel kan worden bewerkt via "Tools > Setup > Landen". Dit raster kan zonder code worden gewijzigd.

Als u deze versie van de ISOPAYS-tabel wilt hebben, verwijdert u gewoon de bestaande tabel en start u Mercator opnieuw op.

drop table ISOPAYS


Te laden : 0000002571.zip (4 Kb - 20-06-2016)