U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Extra referenties in het tabblad "Leveranciers" van het bestand "Artikelen"

0000003187     -      26-10-2023

Met Mercator 11.0 of later kunt u extra referenties beheren in het tabblad "Leveranciers" van het informatiebestand "Artikels" (ARTFOU). Deze bijkomende referenties zijn gekoppeld aan een leverancier. Dit maakt het mogelijk om bijkomende barcodes aan te maken die gelinkt zijn aan een leverancier, maar die niet rechtstreeks in het raster worden weergegeven.

Voeg deze kolom toe om deze functie te activeren

alter table ARTFOU add ID_FOU_ADD char(10) null

Start vervolgens Mercator opnieuw op en voer een structuurcontrole uit vanuit de geavanceerde Tools om een index, een foreign key en een constraint toe te voegen.

Zodra dit is gebeurd, toont het ARTFOU-raster deze extra kolom waarmee u extra referenties kunt invoeren op een regel die aan een leverancier is gekoppeld. Merk ook op dat de tooltip in deze kolom onmiddellijk de referenties toont die op deze manier zijn toegevoegd.

ref_add_button

Met deze knop ga je naar dit venster:

ref_add_form

Hiermee kunt u extra referenties en de bijbehorende specifieke verpakking invoeren. De verpakkingskolommen zijn echter alleen zichtbaar als verpakkingsbeheer is geactiveerd in het tabblad "Leveranciers" van het bestand "Artikels".


Over Excel importeren

Bij het importeren van Excel controleert Mercator of elke waarde die is geïmporteerd in ID_FOU_ADD is gevonden in de ARTFOU-gegevens voor dit item, in de kolom ID_FOU.

Het is niet toegestaan om een niet-lege waarde voor zowel ID_FOU als ID_FOU_ADD op dezelfde regel te importeren.

Importeren in bulkmodus is niet toegestaan als het Excel-bestand de kolom ID_FOU_ADD bevat.