U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Link met Commercieel Beheer: beheer van de btw-codes in de verkoop- en aankooplijnen

0000002503     -      19-04-2021

Mercator laat een volledige link toe met de btw-codes van de boekhouding. Voor deze optie zijn de volgende velden vereist:

  • COD_TVA in LIGNES_V: indien men deze optie wil activeren voor de verkopen
    alter table LIGNES_V add COD_TVA char(10) not null default ''
  • COD_TVA in LIGNES_A: indien men deze optie wil activeren voor de aankopen
    alter table LIGNES_A add COD_TVA char(10) not null default ''

Wijzig het invoerrooster voor de gewenste sequenties via de parametrering van de kolommen van de LinesEditor.

 

Nadat deze parameters zijn ingesteld, verschijnt er in het invoerrooster voor de documenten een combobox. Hierin kunt u een btw-code uit de Mercator-boekhouding selecteren. De lijst met de beschikbare codes houdt rekening met het stelsel en de datum van het document. Indien er geen btw-code is ingevoerd, wordt voor deze lijn het standaardalgoritme gebruikt. Hierdoor hoeft u enkel btw-codes in te voeren voor de lijnen waarvoor Mercator geen automatische toewijzing kan doen.

Let op: de wijziging van het hierboven vermelde invoerrooster is niet noodzakelijk verplicht. Het veld COD_TVA in LIGNES_V/A kan ook gewoon worden ingevuld via een customizer gelinkt aan de sequentie. In dat geval zal de module echter wel moeten controleren of het btw-tarief dat bij de code hoort en het in het document gebruikte tarief op elkaar zijn afgestemd.