U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bewegingen (verkopen of aankopen) enkel in waarde

0000000771     -      08-12-2022

In Mercator is het mogelijk om bewegingen (verkopen of aankopen) enkel in waarde te beheren, m.a.w.: zonder toekenning van een hoeveelheid en zonder inventarisbeweging.

Gebruiksvoorbeeld :

Een klant koopt het product P en ontvangt een factuur voor een bedrag van 100 EUR. Nadien wordt voor de factuur om diverse redenen een prijskorting toegekend (bv. 10 EUR). Er wordt een kredietnota opgesteld voor een bedrag van 10 EUR, op een lijn die verwijst naar het artikel P. Op die manier is het omzetcijfer voor het artikel P opnieuw correct. Men moet daarentegen ook aangeven dat er geen voorraadbeweging heeft plaatsgehad (terug in voorraad door de kredietnota), en dat er geen rekening moet worden gehouden met de hoeveelheid in deze lijn van de kredietnota. Zo zijn ook de hoeveelheidsstatistieken opnieuw correct.

Installatie :

Om deze optie te installeren, moet u de volgende wijzigingen aanbrengen:

 • in de tabel LIGNES_V een veld NONDISPO, type bit, toevoegen;
 • in de tabel LIGNES_V een veld Q_NONDISPO, type float, toevoegen;
 • het invoerrooster van de gewenste verkoopreeksen aanpassen door toevoeging van een kolom met volgende eigenschappen:
  • bron: NONDISPO
  • breedte: 30
 • eventueel dezelfde aanpassingen doorvoeren in de tabel LIGNES_A en in de aankoopreeksen.
alter table LIGNES_V add NONDISPO bit not null default 0  
alter table LIGNES_V add Q_NONDISPO float not null default 0
alter table LIGNES_A add NONDISPO bit not null default 0  
alter table LIGNES_A add Q_NONDISPO float not null default 0

Door deze wijzigingen verschijnt er in de bovenvermelde invoerroosters een kolom met een aanvinkvakje. Dit vakje is standaard niet aangevinkt. Wenst u dat de lijn van een actieve beweging "enkel in waarde" wordt weergegeven, dan volstaat het dit vakje voor deze lijn aan te vinken.

Wordt de beweging "enkel in waarde" weergegeven, dan wordt de kolom "hoeveelheid" enkel gebruikt voor de berekening van het totaal per lijn. Deze keuze deactiveert voor deze lijn het beheer van de serienummers en de loten.

Opmerking :

Installatie van deze optie:

 • is enkel mogelijk voor verkopen
 • is enkel mogelijk voor aankopen
 • is mogelijk voor zowel aankopen als verkopen.

Vanaf versie 10.10.262 van MercatorUi.dll geven deze bewegingen "enkel in waarde" een hoeveelheid in grijs weer in het eerste raster van de ondervraging voor artikels.


Intrastat: deze pagina bekijken