U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de gewichtsberekening of de alternatieve eenheden berekening voor de Intrastat-aangifte aanpassen ?

0000002572     -      09-12-2022

De Intrastat-aangifte moet opgesteld worden in kg. Mercator gebruikt standaard de volgende formule om het aantal verkochte/aangekochte kg te bepalen:
 

q * poidsnet


Als de hoeveelheden al in kg zijn uitgedrukt, werkt deze standaardformule niet. Het is dan ook mogelijk om van deze formule af te wijken en een andere formule te specificeren in "Tools / RIS-gegevens: formule verkopen/aankopen". In dat geval zal de formule bijvoorbeeld gewoon als volgt zijn:
 

q


Voor elke formule kunnen parameters worden ingegeven om het verwachte resultaat te geven; de velden uit LIGNES_V/A, PIEDS_V/A en STOCK kunnen daarbij worden gebruikt. Voorbeeld:
 

q*(case when stock.s_unite='KG' then 1 else poidsnet end)


Het is ook mogelijk om de gebruikte formule voor de alternatieve eenheden (H = hoeveelheid) te wijzigen.


 

De formules zijn standaard leeg. Als dat het geval is, worden de standaardformules gebruikt.

 


Als u wilt dat bewegingen enkel in waarde worden meegenomen in de Intrastat-aangiften, moet u deze twee formules installeren:

Gewicht: (case when nondispo=1 then q_nondispo else q end)*poidsnet

H: case when nondispo=1 then q_nondispo else q end