U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Archivering van artikelen met behoud van de statistieken

0000002652     -      19-03-2021

Mercator 8.7 of hoger laat ons toe om niet bewogen artikelen te archiveren op basis van een door de gebruiker gekozen datum. Deze functie is beschikbaar in geavanceerde tools (submenu "Commercieel beheer")..

Archivering van artikelen

In het begin van de archiveringsprocedure, maakt Mercator één of meerdere archief-artikelen aan als vervanging voor de gearchiveerde artikelen, die vervolgens verwijderd worden. Het is mogelijk om meerdere criteria te definiëren waarbij men rekening moet houden bij de creatie van deze archiverings-artikelen. Deze criteria verzekeren ons een verderzetting van de statistieken en de gebruikte rapporten in het Mercator-dossier. Indien men bijvoorbeeld wenst om de mogelijkheid te behouden om rapporten te wijzigen op basis van raons, familie en subfamilie (en ook om het Mercator dashboard te bewerken), volstaat het om de criteria als volgt in te stellen:

criteres_archivage_nl

Het is essentieel om de archiverings-criteria op VOORHAND te definiëren alvorens men een archivering uitvoert.

Het is niet aangeraden om de archiveringscriteria te wijzigen na het uitvoeren van de archivering.

Een gearchiveerd artikel kan men als volgt herkennen:

 • De omschrijving begint met "Archive".
 • Het wordt niet meer bijgehouden in de voorraad
 • S_ARCHIV_M is true

Mercator maakt enkel archiveringsartikelen die overeenkomen met gearchiveerde artikelen die werkelijk bewegingen gemaakt hebben in het commercieel beheer (verkopen, aankopen, transfers en inventariseringen).

Indien er geen enkele archiveringscriteria gedefinieerd is, maakt Mercator één enkel artikel archief aan.

Welke artikelen zullen gearchiveerd worden?

De archiveringsprocedure begint met de selectie van een datum. Deze datum bepaalt een artikellijst die niet meer verkocht of aangekocht werden sedert deze datum. Daarboven, moeten deze artikelen voldoen aan extra criteria:

 • Een creatiedatum hebben vroeger dan deze datum.
 • Het mag geen serienummer hebben (indien niveau 3)
 • Het mag niet gelinkt zijn aan lotbeheer
 • Het mag geen archief-artikel zijn
 • Het moet een actuele stock hebben van 0 in alle depots.
 • Waarde niet gelijk aan 1 in het optionele S_NON_ARCHIV veld (min. versie 10.9)
  alter table STOCK add S_NON_ARCHIV bit not null default 0

In tegenstelling is het toegestaan om een artikel te archiveren die één of meerdere diverse stockbewegingen (inventaris of transfer van depot) ondergaan heeft na de geselecteerde datum. Dit laat ons toe om een inventaris te genereren die voldoet aan de laatste hierboven genoemde criteria.

Archief operaties:

Bij de effectieve archivering, worden de volgende handelingen verricht, afhankelijk van de hierboven bepaalde artikellijst:

 • De artikelreferentie voor dit artikel wordt vervangen door het corresponderend archief-artikel, in alle bewegingen van het commercieel beheer.
 • Eventuele verwijdering van artikelen in volgende tabellen
  • Kortingen op verkopen: BAREMES
  • Kortingen op aankopen: BAREMESA
  • Tarieven van specifieke klanten: TARCLI
 • Effectieve verwijdering van deze artikelen in de tabel STOCK en andere tabellen gelinkt met een foreign key constraint (ARTFOU, ARTLIENS,...)

DEZE PROCEDURE IS ONOMKEERBAAR!