U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Geef de bankrekening van de leverancier in bij het ingeven van een aankoop

0000002918     -      01-07-2019

Met Mercator 10.5 kan het rekeningnummer van de leverancier ingevoerd worden voor betaling zodra de aankoop is ingevoerd, zowel voor de boekhouding als voor het commercieel beheer. Voor de boekhouding is het noodzakelijk om het veld NUM_BQE toe te voegen in de tabel PIEDS_C.

alter table PIEDS_C add NUM_BQE char(50) not null default ''

Deze TextBox stelt de gebruiker de verschillende bankrekeningen voor die teruggevonden worden in de leveranciersfiche. (F_NUM_BQE, F_NUM_BQE1, F_NUM_BQE2,...) Men kan hier ook een ander rekeningnummer invoeren. Als alle gebruikte bankrekeningen van het IBAN-type zijn, kan de eigenschap InputMask van de TextBox worden geïnitialiseerd naar ZZ_IBANBIC.

Bij het genereren van de overdracht detecteert Mercator de aanwezigheid van de bankrekening die bepaald is op het moment van ingave en gebruikt deze in plaats van de standaardrekening van de leverancier. Als er geen account werd bepaald op het moment van de aankoop, blijft Mercator het standaardaccount gebruiken.

Als tijdens het genereren van overdrachten de keuze "Groepsoverdrachten" wordt gemaakt op het niveau van de leverancier, zal Mercator de overdrachten echter scheiden volgens de mogelijke bankrekeningen in de inkoopboekingen.


Het is mogelijk om deze bankrekening al op te geven in een aankoopdocument van het commercieel beheer. Voeg hiervoor een koom NUM_BQE toe in de tabel PIEDS_A.

alter table PIEDS_A add NUM_BQE char(50) not null default ''

Opgelet: om deze informatie over te dragen naar de boekhouding bij het centraliseren van verkoopbeheer aankopen, is het noodzakelijk om de optie "Boekhouding / Aankopen centralisatie: alle velden" in te stellen op YES.


Alles wat hier wordt gepresenteerd als onderdeel van de aankopen werkt ook voor de verkoop (terugbetalingen van creditnota's).