U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe het formaat van een bankrekening vastleggen in de informatiebestanden ?

0000002500     -      16-01-2019

In Mercator kan de geldigheid van de bankrekeningen worden gecontroleerd. Het controleformaat moet geactiveerd worden voor het gewenste veld via "Tools / Schermen Informatiebestanden / Parametrering", gevolgd door een rechterklik in deze zone. Dit zijn de beschikbare formaten:

  • BE_BANK : 999-9999999-99 = klassiek Belgisch bankrekeningformaat, met check-digit (Dit formaat is verouderd)
  • ZZ_IBAN : !!99!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = bankrekeningformaat in de vorm IBAN
  • ZZ_IBANBIC : !!99!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = bankrekeningformaat in de vorm IBAN+BIC. De BIC-code moet na het IBAN-nummer komen en voorafgegaan worden door een : (dubbele punt)
  • ZZ_NONSEPA : bankrekeningformaat voor "buiten SEPA zone" rekeningen

Als Mercator over de bankmodule beschikt (optie BANK), controleert het daarenboven ook het bestaan van de BIC-code.

Opmerking: de BIC-code komt overeen met de SWIFT-code waarmee een bank ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd.