U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Omzetting van orders in leveringen via het menu "Beheer" automatische modus

0000000811     -      27-02-2024

Mercator maakt het mogelijk om bij de automatische omzetting van orders in leveringen enkel rekening te houden met hoeveelheden die per lijn gespecificeerd werden in de registraties van de tabel LIGNES_V (voor klanten) of LIGNES_A (voor leveranciers).

Voor de installatie van deze optie moet een veld Q_LIV_AUTO float worden toegevoegd in LIGNES_V/A.

alter table LIGNES_V add Q_LIV_AUTO float not null default 0


In dit veld moet u de te leveren hoeveelheden per orderlijn invoeren. Dat kan eenvoudig door een kolom toe te voegen in het scherm voor de invoer van de klantenorders. Deze kolom wordt gelinkt aan de bron q_liv_auto. Ook dit is mogelijk met behulp van een module die de kolom Q_LIV_AUTO van de tabel LIGNES_V/A rechtstreeks beïnvloedt.

Wanneer de orders via het menu "Beheer" samengevoegd worden tot een levering, volstaat het "Automatisch" te selecteren in het rolmenu "Controle beschikbaar". Mercator zal nu voor elk order de hoeveelheid vermeld in Q_LIV_AUTO leveren. Na dit proces wordt Q_LIV_AUTO opnieuw op nul gezet. De niet-geleverde hoeveelheden worden in backorder gezet.