U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe ervoor zorgen dat de aankoopprijs niet wijzigt bij het registreren van een aankoop?

0000003031     -      20-10-2021

U hoeft deze kolom alleen maar toe te voegen aan de tabel LIGNES_A

alter table LIGNES_A add NO_MAJ_DPA bit not null default 0

en daarna een customizer schrijven die deze waarde instelt op true voor regels waar de aankoopprijs niet mag aangepast worden.


Dit zou handig zijn om lijnen uit te sluiten die overeenkomen met tijdelijke promoties.