U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Mogelijkheid om een standaard BTW-code toe te voegen op het niveau van de klanten en/of de leveranciers

0000001506     -      03-10-2015

In Mercator kan een standaard BTW-code worden beheerd op het niveau van de klanten en/of de leveranciers. Dit gebeurt volgens de onderstaande procedure:

  • voeg een veld C_ID_TVA char(10) toe aan de tabel CLI en/of een veld F_ID_TVA char(10) aan de tabel FOU;
  • voeg via "Tools / Schermen Informatiebestanden / Parametrering" een combobox toe die gelinkt is aan de hierboven gecreëerde variabele. De lijst met opties voor de combobox moet blanco blijven.

Deze combobox zal de gebruiker de BTW-codes bezorgen die horen bij het stelsel van de klant/leverancier. Bij wijziging van het stelsel wordt de BTW-code opnieuw leeggemaakt.

Deze standaard BTW-code wordt slechts in aanmerking genomen voor een verkoop of aankoop indien hij ingevuld is op het niveau van de derde en compatibel is met het actuele boekingsstelsel.

Opmerking: met deze optie wordt geen rekening gehouden in Commercieel Beheer, noch bij de boekhoudkundige centralisatie van het Commercieel Beheer.