Elektronische facturatie PEPPOL

Elektronische facturatie raakt steeds meer ingeburgerd en zal binnenkort verplicht worden. Doet u al mee of wilt u er proactief gebruik van maken?


Wat is elektronische facturatie ?

Het gaat niet alleen om het verzenden van facturen per e-mail. E-facturatie heeft een specifiek formaat en protocol. Facturen kunnen door bedrijven worden gelezen en correct worden verwerkt. Ze worden ingevoerd in PEPPOL, een beveiligd Europees netwerk dat ervoor zorgt dat de facturen veilig aankomen.

In veel landen is elektronische facturatie al de norm.

Met deze module kunt u :

  • Verstuur uw facturen elektronisch: Mercator produceert een bestand dat voldoet aan de normen en wordt ingevoerd in het PEPPOL-netwerk.
  • Elektronische facturen ontvangen via de PEPPOL Box: Hierin staan de ontvangstbevestigingen van zendingen en de ontvangen facturen. De facturen/creditnota's kunnen rechtstreeks in het commercieel beheer of de boekhouding worden geïmporteerd.
  • Zoek uit of uw klanten PEPPOL al gebruiken door in het klantenbestand te zoeken.

Mercator et PEPPOL : facturation électronique


Twee voordelen van elektronische facturatie


EEN VEILIGE VERZENDING NAAR DE JUISTE PLAATS

Het versturen van facturen per e-mail was al een geweldige ontwikkeling. Tegenwoordig vertoont het zijn gebreken: komt de e-mail wel bij de juiste persoon in het bedrijf terecht? Wordt het goed beheerd?
Met e-facturatie is het zeker dat de factuur, zodra deze in het PEPPOL-netwerk is ingevoerd, de ontvanger bereikt. Het ontvangstbewijs kan worden gebruikt als een ontvangstbewijs voor aangetekende zendingen.

FOUTLOZE GEGEVENSUITLEZING

Gooi uw PDF of papieren factuurherkenningssoftware (OCR) weg, deze is niet meer nodig! Via PEPPOL verzonden facturen respecteren een gegevensformaat dat door alle software op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd.
Het facturatiesproces kan dus grotendeels worden geautomatiseerd. De kosten en de kans op codeerfouten worden verminderd!