Graanproducten

Uw activiteiten met graanproducten zijn erg specifiek. Mercator heeft bepaalde functionaliteiten ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de bijzonderheden op het vlak van beheer in uw sector.


Traceerbaarheid en beheer van de loten

Traceerbaarheid is een absolute must in uw sector: bij de levering moet u over alle gegevens betreffende een lot granen kunnen beschikken.

Via de module “Beheer van loten” van Mercator kunt u deze gegevens opslaan vanaf de levering door de landbouwer tot de verkoop: In welke vrachtwagen is het lot geleverd? In welk compartiment van die vrachtwagen? In welke silo is het opgeslagen? Waar precies in deze silo bevindt het lot zich? enz.

Met andere woorden, u kunt het parcours van alle inkomende en uitgaande goederen traceren en de respectieve gegevens ervan opvragen.

beheersoftware voor loten graangewassen

Naleving van de normen inzake ontvangst van graangewassen (groen blad)

Voor de graanverbouwer is het groen blad (dat de normen oplegt inzake ontvangst van graangewassen, oliehoudend en eiwithoudend) een essentieel hulpmiddel.
De toeslag- en kortingberekeningen die erin opgelegd worden, zijn geprogrammeerd in Mercator. De software volgt daarbij de normen met betrekking tot vochtigheid, toestand van de granen, onzuiverheden … en berekent de toeslagen/kortingen die op de prijs of de hoeveelheid moeten worden toegepast.

Het groen blad verandert ieder jaar. In Mercator kunt u dit blad zelf bijwerken en de cijfers wijzigen. Conform onze eigen waarden willen wij dat ook onze klanten autonoom kunnen handelen.

Vandaar dat de programmering van dit blad in Mercator gewijzigd kan worden in functie van de omstandigheden (bijvoorbeeld het weerbericht).

granen gedeponeerd door de landbouwers

Aankoop/verkoop met de landbouwers

Een andere typische praktijk in uw sector is het volgende: niet zelden wordt er aan “ruilhandel” met de landbouwers gedaan. U koopt een hoeveelheid granen bij de landbouwer, die op zijn beurt specifieke producten (gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden …) in uw winkel aankoopt.
In Mercator kan het equivalent van een goed ten opzichte van een ander goed worden berekend.

U produceert zelf artikelen die u verkoopt?

Gevallen van eenvoudig productiebeheer kunnen via Mercator worden beheerd: u neemt enkele artikelen in Mercator als grondstof (bijvoorbeeld een soort graan) en op basis daarvan produceert u een afgewerkt product (bijvoorbeeld zakken met meerdere soorten granen) dat u aan uw klanten verkoopt.