U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Berekening van de verkoopprijs op basis van een coëfficiënt

0000000070     -      31-05-2011
Verouderd

Wij stellen hier de automatische berekening van een basisprijs excl. btw voor die beantwoordt aan de volgende formule : S_DPA * S_COEFF (laatste aankoopprijs vermenigvuldigd met de coëfficiënt).

Controleer of op het tabblad "Prijs" van de fiche "Artikels" een zone "Coëfficiënt" voorkomt. Als deze zone niet voorkomt, volstaat het de structuur van STOCK.DBF te wijzigen en een zone S_COEFF toe te voegen met de volgende kenmerken : type N(6,2) (bijvoorbeeld).

Pas de volgende procedure toe om de formule te installeren :

  • "Tools / Setup / Prijs"
  • "Bewerken / Toevoegen"
  • titel: berekening VP met coëfficiënt
  • formule: m.s_prix_ht = m.s_dpa*m.s_coeff


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.