U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gekoppelde afdruk van meerdere rapportagedocumenten

0000002618     -      11-11-2015

In Mercator is het mogelijk om verschillende rapportagedocumenten (standaard- of op maat gemaakte statistieken) te combineren in één enkel afdrukproces. Bijgevolg zal, als dit document naar een pdf-bestand wordt afgedrukt, dit ene pdf-bestand meerdere rapporten omvatten.

Door het item "Documenten" aan te klikken in het menu dat overeenkomt met het actieve informatiebestand, omvat het dialoogvenster waarin u het af te drukken rapport kunt selecteren een aanvinkvakje. U hoeft enkel dit vakje aan te vinken voor de documenten die u aan elkaar wilt "ketenen". Op dezelfde manier omvat ook het scherm dat verschijnt via "Beheer / Documenten - Rapportage" een aanvinkvakje dat een meervoudige selectie mogelijk maakt. Met de knop "Opslaan" in deze 2 schermen kunt u de meervoudige selectie opslaan. Met de knop "Openen" kunt u een eerder opgeslagen selectie opnieuw openen. (extensie van deze bestanden: *.mdocs - Mercator Documents)

Indien de geselecteerde statistieken gebruikmaken van constanten (reeksen van data, magazijnen, boekjaren, ...), worden deze waarden eenmalig opgevraagd voor alle documenten vooraleer het eerste rapport wordt uitgevoerd. Op die manier geven documenten die gebruikmaken van dezelfde constanten, gemeenschappelijke waarden weer die eenmalig zijn ingevoerd voor het gehele proces. Maken de documenten daarentegen gebruik van parameters, dan worden deze document per document opgevraagd vooraleer het eerste rapport wordt uitgevoerd (en ook voor de invoer van de constanten).

Het koppelen van documenten kan interessant zijn voor het afdrukken van loten (batch) periodiek te bewerken documenten, bv. maandelijkse boekhoudkundige prints, ...