U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Geadresseerden (4e informatiebestand) waarvoor er geen documenten ingegeven werden in een bepaalde periode

0000002812     -      08-05-2018

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
Het document is beschikbaar via het menu "Geadresseerden / Documenten".

De lijst bevat elementen uit het vierdenbestand waarvoor er geen document werd ingegeven in het commercieel beheer en of de boekhouding voor de gevraagde periode.
Als de CRM-module geïnstalleerd is, controleert deze ook de acties die aan de elementen van het vierdenbestand gekoppeld zijn.
Dit rapport houdt rekening met de actieve filter in het vierdenbestand.

In de rapportlay-out worden de aangegeven doorlooptijden als voorbeeld gegeven, deze kunnen indien nodig aangepast worden.
De lijst met vertragingen is toegankelijk via "Liste 1" uit de parameters.
Het is belangrijk om de syntaxis te respecteren en geef op het einde van elke regel de vertaling van het label tussen "/*" en "*/". Dit verschijnt in de titel van het document.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 2812D Geadresseerden zonder document.pdf

In het bestand bevind zich een tweede statx bestand waarvan de naam eindigt op XLSX. Het gaat om dezelfde gegevens, maar het resultaat wordt geëxporteerd naar Excel (in plaats van een afdruk).

Trefwoorden : GDPRTe laden : 0000002812.zip (20 Kb - 07-04-2023)