U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Rapporten rekening houdend met een historiek

0000002878     -      09-04-2020

Met Mercator 10.4 of hoger kunt u rapporten maken waarvan de SQL-query kan worden gekoppeld aan de records in een venter van Historiek. Dit geldt voor de historiek van het menu "Vensters" hieronder voorgesteld. Om de mogelijkheid van de inhoud van één van deze vensters te activeren, moet u de tijdelijke tabel #HIST_X_TMP gebruiken die hier wordt aangegeven :

  • Historiek Klanten : #HIST_V_TMP
  • Historiek Leveranciers : #HIST_A_TMP
  • Historiek Productie : #HIST_P_TMP
  • Historiek Boekhouding : #HIST_C_TMP

De tijdelijke tabel die wordt geproduceerd, bevat altijd de kolommen die overeenkomen met de primaire sleutel van de bijbehorende hoofding tabel.

  • Voor de Historieken van het Commercieel Beheer: ID, JOURNAL, PIECE
  • Voor de Historieken van de Boekhouding: NUM_EX, JOURNAL, PIECE

Voorbeeld van SQL-query voor de Historiek Klanten :

select pieds_v.journal,pieds_v.piece, ... from PIEDS_V
where exists(select * from #HIST_V_TMP t where (t.id=pieds_v.id) and (t.journal=pieds_v.journal) and (t.piece=pieds_v.piece))
order by pieds_v.journal,pieds_v.piece

Voorbeeld van SQL-query voor de Historiek Boekhouding :

select pieds_c.journal,pieds_c.piece, ... from PIEDS_C
where exists(select * from #HIST_C_TMP t where (t.num_ex=pieds_c.num_ex) and (t.journal=pieds_c.journal) and (t.piece=pieds_c.piece))
order by pieds_v.journal,pieds_v.piece

Bij het genereren van het rapport detecteert Mercator automatisch de aanwezigheid van één of meer namen van tijdelijke tabellen in de SQL-query. Dit zorgt voor het maken van deze tijdelijke tabellen en het verwijderen na gebruik. Als er geen overeenstemmend  Historiek venster is geopend, wordt dit bericht weergegeven en wordt het proces onderbroken: "Er is momenteel geen adequate Historiek geopend!". Als er waarschijnlijk meer dan één venster wordt gebruikt, biedt Mercator een keuze tussen deze.

Voorbeelden van gebruik :

  • Presenteer een meer verrijkt rapport dan het eenvoudige afdrukbare uittreksel uit het menu "Bestand / Afdrukken".
  • Bewerk op basis van een historiek van bestellingen of leveringen een picking list, rekening houdend met verschillende documenten.