U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Reporting: mogelijkheid tot parameterkeuze

0000001046     -      12-09-2018

Mercator biedt de gebruiker de mogelijkheid om parameters te selecteren waarmee op een dynamische wijze rekening zal worden gehouden bij de uitvoering van de SQL-opdracht.
Men kan aldus tot 9 parameterselecties definiëren.

De in de SQL-opdracht door een andere keuze te vervangen parameters moeten worden genoteerd als volgt: $PARAM1$, ... , $PARAM9$.

Bijvoorbeeld: select c_id, c_nom, c_ville from cli order by $PARAM1$

Onderaan in het parameterscherm van de vrije documenten kunt u via de knop "Dropdownmenu" de lijnwaarden bepalen die in dit dropdownmenu moeten voorkomen, en dit voor elk van de 9 te vervangen parameters.

Ces valeurs doivent être notées comme suit (une proposition de choix (nom du champ) par ligne) :

    c_nom
    c_ville

ou (une proposition de choix (libellé et nom du champ) par ligne)

    Trié par nom,c_nom
    Trié par ville,c_ville

In het tweede geval zal de string voor de komma zichtbaar zijn voor de gebruiker, terwijl het tweede gedeelte gebruikt wordt voor de vervanging in de SQL-opdracht.

Voorbeeld van het gebruik

select s_modele, s_cle1, s_cle2, s_cle3, s_dpa, s_prix_ht 
    from stock 
    where ($PARAM1$>=@CONST_1) and ($PARAM1$<=@CONST_2) 
    order by $PARAM2$


Het dropdownmenu 1 wordt als volgt gedefinieerd:
    Sur base du modèle,S_MODELE 
    Sur base du code interne,S_CLE1 
    Sur base du code barres,S_CLE2 
    Sur base de la réf. fourn.,S_CLE3

Het dropdownmenu 1 wordt als volgt gedefinieerd:
    Tri par prix d'achat croissant,S_DPA 
    Tri par prix de vente croissant,S_PRIX_HT 
    Tri par prix d'achat décroissant,S_DPA DESC 
    Tri par prix de vente décroissant,S_PRIX_HT DESC

 

Il existe également la possibilité de traduire le libellé dans les différentes langues. Dans ce cas, il faut dupliquer les propositions entre des balises html spécifiant la langue.

    <F>Sélection par période,PERIODE 
    Sélection par date,DATE</F> 
    <N>Selectie per periode,PERIODE 
    Selectie per datum,DATE</N> 
    <E>Sort by period,PERIODE 
    Sort by date,DATE</E> 
    <D>Sortieren per Periode,PERIODE 
    Sortieren per Datum,DATE</D>