U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Reporting: mogelijkheid tot parameterkeuze

0000001046     -      20-06-2019

Mercator biedt de gebruiker de mogelijkheid om parameters te selecteren waarmee op een dynamische wijze rekening zal worden gehouden bij de uitvoering van de SQL-opdracht.
Men kan aldus tot 9 parameterselecties definiëren.

De in de SQL-opdracht door een andere keuze te vervangen parameters moeten worden genoteerd als volgt: $PARAM1$, ... , $PARAM9$.

Bijvoorbeeld: select c_id, c_nom, c_ville from cli order by $PARAM1$

Onderaan in het parameterscherm van de vrije documenten kunt u via de knop "Dropdownmenu" de lijnwaarden bepalen die in dit dropdownmenu moeten voorkomen, en dit voor elk van de 9 te vervangen parameters.

Deze waarden moet worden opgemerkt als volgt (een voorstel voor de keuze (naam het veld) per lijn):

    c_nom
    c_ville

of (een voorstel voor de keuze (omschrijving en naam van het veld) per lijn)

    Sortering op naam,c_nom
    Sortering op stad,c_ville

In het tweede geval zal de string voor de komma zichtbaar zijn voor de gebruiker, terwijl het tweede gedeelte gebruikt wordt voor de vervanging in de SQL-opdracht.

Voorbeeld van het gebruik

select s_modele, s_cle1, s_cle2, s_cle3, s_dpa, s_prix_ht 
    from stock 
    where ($PARAM1$>=@CONST_1) and ($PARAM1$<=@CONST_2) 
    order by $PARAM2$


Het dropdownmenu 1 wordt als volgt gedefinieerd:
    Op basis van omschrijving,S_MODELE 
    Op basis van de interne code,S_CLE1 
    Op basis van de barcode,S_CLE2 
    Op basis van de leveranciersreferentie, S_CLE3

Het dropdownmenu 1 wordt als volgt gedefinieerd:
    Sortering op aankoopprijs oplopend, S_DPA 
    Sortering op verkoopprijs oplopend, S_PRIX_HT 
    Sortering op aankoopprijs aflopend, S_DPA DESC 
    Sortering op verkoopprijs aflopend, S_PRIX_HT DESC

 

Het is eveneens mogelijk om de omschrijving in de verschillende talen te vertalen. In dat geval volstaat het om de voorstellen tussen de html labels die de talen aanduiden te dupliceren.

    <F>Sélection par période,PERIODE 
    Sélection par date,DATE</F> 
    <N>Selectie per periode,PERIODE 
    Selectie per datum,DATE</N> 
    <E>Sort by period,PERIODE 
    Sort by date,DATE</E> 
    <D>Sortieren per Periode,PERIODE 
    Sortieren per Datum,DATE</D>