U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Andere "facturatieklant"-gegevens dan naam of adres

0000000148     -      30-05-2011
Verouderd

Via de variabelen C_FACT_NOM,C_FACT_AD1, ... kunnen in een document de facturatiegegevens worden vermeld. Indien men ook andere velden wil vermelden die betrekking hebben op de facturatieklant en wanneer er voor deze laatste een afzonderlijke fiche bestaat (gebruik van Boekhoudingscode), moet de volgende procedure worden gevolgd:

In het documentmodel:

  • creĆ«er een nieuwe variabele (naam naar keuze) via Overdracht / Variabelen;
  • Initial Value: XFACT('C',cli_v.c_idcompta);
  • Value: .T.;
  • voor een veld, bv. btw-nummer van de facturatieklant: CLI.C_NUM_TVA;

In principe volstaat het om het prefix CLI_V te vervangen door CLI.

De functie XFACT activeert het record dat overeenkomt met de facturatieklant in de tabel CLI.DBF.

Voor de leveranciers: XFACT('F',fou_a.f_idcompta)

Dit document vereist een Mercator-versie van na 04/07/1999.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.