U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Gebruik van de API van Mercator bij de ontwikkeling van .Net-applicaties

0000001369     -      08-10-2015

De assembly MercatorTunnel.dll omvat een namespace MercatorApi, met daarin een publieke klasse Api. Deze klasse bevat statische methodes, m.a.w.: om deze functies te kunnen gebruiken, moet men niet noodzakelijk een object uit de Api-klasse oproepen.

De volgende statische methodes zijn beschikbaar:

 • AddBS: toevoeging van een \ aan het eind van een tekenreeks als deze reeks niet wordt afgesloten met een \
 • Asc: ASCII-code van een reeks bestaande uit één teken
 • Ask: dialoogvenster voor de invoer van een waarde
 • At: zoekopdracht naar de positie van een subreeks in een tekenreeks (syntax identiek aan VFP)
 • RAt: zoekopdracht naar de omgekeerde positie van een subreeks in een tekenreeks (syntax identiek aan VFP)
 • BytesToString: conversie van bytes in een string
 • Chr: reeks bestaande uit één teken dat bepaald wordt door zijn ASCII-code
 • ConvertMask: conversie van een masker van legacy-formaat naar het door ToString() aanvaarde Iformat
 • Crypt: versleuteling van een tekenreeks door een andere (vermelding in byte[])
 • CryptString: idem (vermelding in stringvorm)
 • FileToStr: de content van een bestand in een variabele laden
 • GetGuid = vermelding van een GUID in een tekenreeks
 • Ident: aselect gegenereerde reeks van 10 tekens
 • Iif: onmiddellijk if
 • IsNull: test of een tekenreeks nietig is, en als dat zo is, wordt ze vervangen door een vervangreeks (standaard een lege reeks)
 • JustExt: extensie van een bestaand bestand
 • JustFName: bestandsnaam van een bestaand bestand
 • JustPath: toegangspad van een bestaand bestand
 • JustStem: bestandsnaam zonder extensie van een bestaand bestand
 • MD5: berekening van een tekenreeks volgens de MD5-codering
 • Occurs: aantal malen dat een subreeks voorkomt in een tekenreeks
 • Replicate: replicatie van een tekenreeks, n-maal
 • Space: vermelding van een reeks met spaties
 • Stop: weergave van een gewoon dialoogvenster met een bericht
 • StrExtract: vervanging van een subreeks in een tekenreeks (syntax identiek aan VFP)
 • StrToFile: de content van een tekenreeks wegschrijven naar een bestand (syntax identiek aan VFP)
 • XencodeUrl: vermelding van de codering van een URL (bv.: ->%3A)
 • XgetUrl: vermelding van de content van een via de respectieve URL opgeroepen html-pagina in de vorm van een reeks
 • Xsha1: berekening van een sleutel sha1 voor een tekenreeks
 • WaitMessage: weergave van een bericht zoals het gegenereerde VFP-bericht wait ... window nowait
 • WaitClear: schrappen van het WaitMessage-venster
 • WebNavigate: start van een URL-oproep in Internet Explorer
 • Zselect: verkrijgen van een dataset op basis van een SQL-opdracht en verbindingsparameters
 • ...

(deze lijst zal uiteraard verder aangevuld worden naargelang er nieuwe ontwikkelingen zijn)

Het volstaat dus om in een code in C# een verwijzing naar MercatorTunnel.dll toe te voegen en vervolgens de voorwaarde "using MercatorApi" aan te duiden, om over deze functies te kunnen beschikken.

Voorbeeld van het gebruik van deze methodes:
 

Zoom
String My_pict = Api.ConvertMask("999 999 999.99");