U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Linttabblad op maat: SkypePanel

0000001816     -      04-09-2012
Verouderd

Dit linttabblad op maat laat toe om aan het Mercatorlint een link met het telefoonsysteem Skype toe te voegen.

skypepanel_f

Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet u:

  • het Skypeprogramma geïnstalleerd hebben op de werkpost;
  • een Skypeaccount hebben gecreëerd en het bovenstaande programma correct hebben geconfigureerd;
  • in een lokale directory de Skype4COM resources voor ontwikkelaars installeren, die u terugvindt op de site van Skype;
  • REGSVR32 uitvoeren door invoer van Skype4COM.dll met het bijbehorende adrespad als parameter. Op die manier wordt de activeX van Skype4COM opgenomen in de registerbank;
  • de Skypetoepassing opstarten vooraleer Mercator op te starten, en mag u ze pas sluiten nadat u Mercator hebt afgesloten.

Merk op dat er op het niveau van het C#-project een verwijzing moet worden toegevoegd naar de component COM Skype4COM (wij raden u aan om de meest recente versie van deze component te downloaden van de Skypesite).

Zodra het tabblad correct is geladen, verschijnt het bericht "Verbonden als ..." met vermelding van de naam van uw actieve Skypeaccount in de Skypetoepassing.

Om een oproep vanuit Mercator te lanceren, volstaat het commando:

do ymessagetocustomribbon with "SkypeCall="+rtrim(m.c_skype)

bijvoorbeeld vanuit de klantenfiche als het veld c_skype het pseudoniem bevat van de correspondent die u wenst te bellen. Dit commando kan makkelijk in een knop worden geplaatst die u toevoegt in het informatiebestand, naast het veld c_skype. Hetzelfde principe kan uiteraard overal in Mercator worden gebruikt.

Wanneer u aan het bellen bent, kunt u via de knop "Inhaken" de oproep beëindigen zonder dat u naar de Skypetoepassing moet terugkeren.

Het bijkomende project TestSkypePanel biedt de mogelijkheid om sommige functionaliteiten van het tabblad buiten Mercator te testen.

Het bijgevoegde zipbestand bevat de broncodes in C# van dit tabblad op maat. Voor een snelle test volstaat het de assembly \SkypePanel\bin\Debug\SkypePanel.dll alsook Interop.SKYPE4COMLib.dll in de hoofddirectory van Mercator te plaatsen en overeenkomstig punt 2 van deze pagina te installeren.

BELANGRIJKE opmerking INEO biedt geen enkele support voor de functionaliteiten van Skype of voor zijn ontwikkelaarstool Skype4Com. Dit tabblad werd louter als voorbeeld gecreëerd en biedt beslist een goede basis voor een integratie tussen Mercator en een IP-telefoniesysteem. Wij hebben bewust slechts een uitermate beperkt aantal functionaliteiten van Skype4Com gebruikt. Deze ontwikkeling wordt geleverd "as is", zonder enige andere vorm van support noch de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling in het kader van de standaardsupport van Mercator.

Skype is een gedeponeerd merk dat niet toebehoort aan INEO bvba.Te laden : 0000001816.zip (290 Kb - 14-10-2010)


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.