U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Terbeschikkingstelling van een .Net SMTP-client in MercatorTunnel.dll

0000001488     -      16-12-2022

Naast de klasse Api, bevat de assembly MercatorTunnel.dll ook een namespace genaamd IneoSmtp, met daarin de publieke klasse Smtp. Deze klasse bevat alle tools die nodig zijn om een e-mail te verzenden, rechtstreeks via een SMTP-server. Deze klasse is gebaseerd op System.Net.Mail.

Voorbeeld van een code voor het verzenden van een bericht :

Smtpmail = newSmtp();
mail.MailServer = "relay.skynet.be";
mail.Recipient = "info@mail.com";
mail.SenderEmail = "sender@mail.com";
mail.SenderName = "Gilbert Durant";
mail.Subject = "Sujet du message";
mail.Message = "Corps du message";
if(mail.SendMail())
       MessageBox.Show( "ok");
else
       MessageBox.Show(mail.Error);

Voor een geauthenticeerde verbinding volstaat het de volgende 2 regels toe te voegen voor het SendMail-commando :

mail.Username = "myLogin";
mail.Password = "myPassword";

 

Om een e-mail via Office365 - Api Graph te sturen: deze pagina bekijken.