U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verbinding met de SQL-databank van Mercator

0000001494     -      26-08-2017

De namespace MercatorAi die zich bevindt in de assembly MercatorTunnel.dll bevat twee klassen: MercatorSqlConnection en MercatorDbConnection, die het mogelijk maken om heel eenvoudig een verbinding op te stellen naar de SQL-server. Om deze klassen te kunnen gebruiken in C# volstaat het om een reference toe te voegen naar MercatorTunnel.dll en vervolgens moet men "using MercatorApi;" toevoegen bovenaan in de code.

Gebruik van MercatorSqlConnection (op basis van System.Data.SqlClient)

Deze klasse bevat 2 publieke eigenschappen (alleen-lezen):

  • Connection: SqlConnection met de SQL-databank van Mercator
  • LastError: string met een tekenreeks die de laatste foutmelding aangeeft.

De constructeur van deze klasse vereist slechts 1 parameter van het type string: de Data-directory van Mercator (daar vindt u de verbindingsklasse, alsook alle parameters die nodig zijn om de verbinding te maken). De constructeur van deze klasse voert het commando Open() uit op de SqlConnection van System.Data.SqlClient.

Voorbeeldcode

Zoom
using (MercatorSqlConnection dbConn = new MercatorSqlConnection(MercatorUi.Globals.RepData, true))
{
    if (dbConn.Connection == null)
        return;
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("update...", dbConn.Connection))
    {
        ...
    }
}
>