U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bepaalde velden uit het gebruikerssjabloon niet meenemen naar het profiel

0000002893     -      01-07-2019

Mercator 10.4 of hoger beschikt over een optie "Tools - Opties - Andere - Gebruikerssjablonen voor profielen: col. negeren" Het is mogelijk om een lijst met kolommen aan te duiden uit de tabel USERS die genegeerd moeten worden. Deze lijst met elementen moet in een string gescheiden worden door een komma.

Bijvoorbeeld: libre1,libre2,libre3

Noteer dat deze kolommen altijd genegeerd zullen worden en dus niet herhaald moeten worden in deze optie: id, code, nom, crm_nom, crm_mail, crm_signat, photo, browsers, licence, id_templat.


Hoe is het mogelijk om bepaalde velden van een gebruikerssjabloon niet over te zetten naar het profiel wanneer de sjabloon in het profiel wordt gewijzigd en "Ja" te antwoorden op de vraag "Gegevens uit dit profiel vervangen door die van het model ... "?