U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de lengte van de serienummers controleren bij invoer ?

0000000543     -      10-10-2015

Het is mogelijk in Mercator om de lengte van de serienummers te controleren bij invoer. Om deze optie te activeren, moet u in het bestand STOCK het veld S_LONGSER smallint toevoegen. Dit veld moet worden toegevoegd op het niveau van het informatiebestand "Artikels" van Mercator. Het laat toe om voor elk artikel de lengte van het serienummer op te slaan. Blijft deze waarde op nul staan, dan zal de controle op de lengte van het serienummer voor dat artikel niet actief zijn.

Wanneer de controle wel actief is, krijgt de gebruiker een waarschuwing te zien als de lengte van het serienummer niet correct is. Via de toets ESC of de knop "Annuleren" kan dit bericht echter wel omzeild worden

(werkt enkel als het beheerniveau van de serienummers = 3).