U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de Mercator-componenten op een lokale schijf plaatsen, en niet in de hoofddirectory op een netwerkvolume ?

0000001749     -      28-12-2014
Verouderd

attention_aruba Deze pagina is niet van toepassing voor de Majuro versie.

 

In Mercator 7.2 kunnen bepaalde Mercator-componenten voortaan op een lokale schijf worden geplaatst en moeten ze niet langer verplicht in de hoofddirectory worden geplaatst, die zich doorgaans op een netwerkvolume bevindt. Via het hier beschreven proces kunnen de prestaties van Mercator verbeterd worden, doordat het de belasting op het lokale netwerk sterk vermindert.

De componenten waarvoor deze mogelijkheid bestaat, zijn (uitsluitend):

 • MercatorEngine.exe
 • MercatorUi.dll
 • MercatorTunnel.dll
 • MercatorExcel.dll (component enkel vereist als men de Excel-add-in gebruikt)
 • Devcomponents.dotnetbar2.dll
 • en alle APP's van Mercator (MercatorCpta.app, MercatorCrm.app ...).

De installatie van deze componenten op een lokale schijf wordt uitgevoerd door de updatewizard van Mercator. U hoeft enkel dit vakje in het updateproces aan te vinken.

disque_local

De wizard stelt standaard voor om deze lokale resources te installeren in een subdirectory C:\Program Files\Mercator. De naam van deze subdirectory is gebaseerd op de hoofddirectory van Mercator. Aldus, als op een zelfde pc meerdere Mercator-versies worden gebruikt, zullen hun lokale resources altijd geïnstalleerd zijn in afzonderlijke directories. De directory opgegeven in de zone "Lokale directory" zal automatisch door de wizard worden gecreëerd, als die niet bestaat. Via de knop ... kan een bestaande directory worden geselecteerd of kan er een nieuwe worden gecreëerd. Opgelet: als de UAC (controle van de gebruikersaccount) op uw werkpost is geactiveerd, mag u geen subdirectory van C:\Program Files\ gebruiken, want deze map is standaard beveiligd tegen schrijven. U moet dan een andere directory kiezen op een lokale schijf (bijvoorbeeld C:\Mercator\).

Zodra de componenten lokaal zijn geïnstalleerd, moet de wizard worden uitgevoerd op alle werkposten waarop deze Mercator zal worden gebruikt. Het is immers niet mogelijk om een zelfde Mercator te gebruiken wanneer de resources op sommige werkposten lokaal zijn geïnstalleerd en op andere niet. De wizard moet absoluut volledig worden uitgevoerd (tot en met de "vlag") opdat de componenten effectief lokaal gekopieerd zouden zijn.

WE RADEN STERK AAN OM DE LOKALE INSTALLATIE VAN DE COMPONENTEN TE LATEN UITVOEREN DOOR DE WIZARD EN DAARIN NIET MANUEEL TUSSEN TE KOMEN!

Opmerkingen

 • Let erop dat de lokale resources van verschillende Mercator-versies niet vermengd raken. Het is niet toegelaten dat 2 verschillende Mercator-versies naar dezelfde lokale directory verwijzen.
   
 • U mag de opstartsnelkoppeling van Mercator niet veranderen.
   
 • Bij elke update raden we aan om de wizard op elk van de werkposten te laten draaien. Maar telkens als Mercator wordt opgestart, zal het ook controleren of de versies van de lokale resources wel degelijk overeenstemmen met de versies van de componenten in de hoofddirectory van Mercator. Is dat niet het geval, dan zal aan de gebruiker worden gevraagd of hij deze component wenst te updaten, waarna er automatisch wordt gekopieerd naar de lokale directory.
   
 • Men kan de lokale installatie van de componenten niet initialiseren als de hoofddirectory zich al op een lokale schijf bevindt. Werd de initialisatie daarentegen op een andere werkpost gerealiseerd, dan kunnen de componenten lokaal worden geïnstalleerd, zelfs als de hoofddirectory al een lokale directory is (geval van gebruik van Mercator rechtstreeks op een server - met andere woorden: begin met de werkposten en eindig bij de server).

 


 

De navolgende informatie wordt enkel ter informatie gegeven. Er moet geen rekening mee worden gehouden bij een manuele installatie, want de updatewizard werd voorzien om alle vereiste verrichtingen te realiseren.

 

De updatewizard voert de volgende handelingen uit:

 • in de hoofddirectory van Mercator: volgende bestanden herbenoemen:
  • MercatorEngine.exe in MercatorEngine.ex + tilda
  • MercatorUi.dll in MercatorUi.dl+ tilda
  • MercatorTunnel.dll in MercatorTunnel.dl+ tilda
  • MercatorExcel.dll in MercatorExcel.dl+ tilda (enkel indien Excel add-in)
  • Devcomponents.dotnetbar2.dll in Devcomponents.dotnetbar2.dl+ tilda
  • en alle APP's van Mercator met de extensie .ap + tilda
    
 • de volgende bestanden kopiëren in de lokale directory:
  • MercatorEngine.exe
  • MercatorUi.dll
  • MercatorTunnel.dll
  • MercatorExcel.dll (enkel indien Excel add-in)
  • Devcomponents.dotnetbar2.dll
  • en alle APP's van Mercator
    
 • in de hoofddirectory van Mercator een tekstbestand Mercator.path plaatsen waarin voor elke werkpost (via zijn naam) de te gebruiken lokale directory wordt opgeslagen.

  Voorbeeld van content:

  [Mercator]
  VAIOVISTA=C:\Program Files\Mercator\X_TestCli\
  VAIOGUY=C:\Program Files\Mercator\X_TESTCLI\
  P150=C:\Program Files\Mercator\X_TESTCLI\
  INEOEDI=C:\Program Files\Mercator\X_TESTCLI\
  ML350=C:\Program Files\Mercator\d_TESTCLI\

 Om een lokale installatie van componenten te annuleren, moet u in de hoofddirectory van Mercator:

 

 • het bestand Mercator.path schrappen;
   
 • volgende bestanden herbenoemen:
  • MercatorEngine.ex + tilda in MercatorEngine.exe
  • MercatorUi.dl+ tilda in MercatorUi.dll
  • MercatorTunnel.dl+ tilda in MercatorTunnel.dll
  • MercatorExcel.dl+ tilda in MercatorExcel.dll (enkel indien Excel add-in)
  • Devcomponents.dotnetbar2.dl+ tilda in Devcomponents.dotnetbar2.dll
  • en alle .ap + tilda van Mercator met de extensie .app;
    
 • niet herbenoemen: MercatorDotNet.dl + tilda


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.