U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de sortering en de onderbreking in de inventaris op datum wijzigen ?

0000002566     -      13-10-2016

De volgende wijzigingen maken het mogelijk om de inventarissen op datum voor één magazijn of voor alle magazijnen aan te passen.

Bijvoorbeeld: de sortering per rayon veranderen in een sortering per S_CAT1 (inventaris op datum).

 

In de eerste opdracht, de lijn vervangen
 
STOCK.S_ID as id_article, STOCK.S_cle1, stock.s_modele, stock.s_dpa, stock.s_pmpa,
 
door
 
STOCK.S_ID as id_article, STOCK.S_cle1, stock.s_modele, stock.s_dpa, stock.s_pmpa, stock.s_cat1
 

In de opdracht "Bundeling van gegevens", de lijn vervangen
 
order by dbo.#Inv_1_Dispo.rayon, dbo.#Inv_1_Dispo.S_cle1, dbo.#Inv_1_Dispo.s_modele
 
door
 
order by dbo.#Inv_1_Dispo.S_cat1, dbo.#Inv_1_Dispo.s_modele
 
en
 
dbo.#Inv_1_Dispo.S_dpa, dbo.#Inv_1_Dispo.S_pmpa,
 
par
 
dbo.#Inv_1_Dispo.S_dpa, dbo.#Inv_1_Dispo.S_pmpa, dbo.#Inv_1_Dispo.S_cat1,
 

In de rapporteneditor, de groepshoofding wijzigen ter vervanging
 
[Stockrep.rayon]
 
door
 
[Stockrep.s_cat1]