U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe de wisselkoersen van de valuta's omkeren ?

0000000937     -      10-10-2015

In Mercator worden de wisselkoersen van de valuta's standaard weergegeven en ingevoerd in de vorm van het rapport "basisvaluta / vreemde valuta". Via de optie "Tools / Opties / Ingave / Valutakoersen" kan deze breuk omgekeerd worden. Deze optie kan de volgende waarden vermelden :

  • EUR/XXX: wisselkoers uitgedrukt in de vorm van de breuk "basisvaluta / vreemde valuta" (standaard)
  • XXX/EUR: wisselkoers uitgedrukt in de vorm van de breuk "vreemde valuta / basisvaluta".

 

Wanneer deze laatste waarde is geselecteerd, worden de wisselkoersen cursief weergegeven.

In een zone die een wisselkoers weergeeft, kan de waarde van deze optie voor deze zone via de spatiebalk tijdelijk omgekeerd worden.

Schermen waarvoor dit geldt:

  • Valutalijst
  • Voettekst verkoopdocument - Commercieel Beheer
  • Voettekst aankoopdocument - Commercieel Beheer
  • Voettekst boekhoudkundig document

 

Het tekstvak dat gekoppeld is aan PIEDS_C.CONVERSION heeft specifieke kenmerken.

 

devises_2
  1. Beschikt over een knop die het mogelijk maakt om van de EUR/XXX-modus naar XXX/EUR-modus te gaan en omgekeerd. De knop geeft weer in welke modus u zich op dat ogenblik bevindt. Standaard wordt de modus gekozen in overeenstemming met de bovenvermelde optie (in legacy was dit enkel cursief voor EUR/XXX en werd de modus gewijzigd aan de hand van de spatiebalk).
  2. Heeft een tooltip die duidelijk de waarde van de basisvaluta en van de vreemde valuta weergeeft in vergelijking met de andere munteenheid. Zo kan men vergissingen uitsluiten.

 

Meer informatie : valutabeheer.