U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een beschrijving linken aan een sequentie ?

0000001721     -      10-10-2015

In Mercator is het mogelijk om "lange" beschrijvingen te linken aan sequenties (journaals). Daartoe dient men enkel het tabblad "Beschrijvingen" in het sequentiebestand aan te vullen. Deze beschrijvingen kunnen worden gedefinieerd in de verschillende talen van de Mercator-interface.

Zodra deze informatie is aangevuld, verschijnt ze onder andere:

  • in de menu's voor de invoer van verkoop- of aankoopdocumenten;
  • in het menu voor de invoer van boekingen;
  • in het venster voor de sequentieselectie wanneer het aantal sequenties meer bedraagt dan vastgelegd in de optie "Tools / Opties / Ingave / Max. aantal sequenties in menu";
  • in de titel van het venster van de verkoop- of aankoopdocumenten, alsook in de overeenstemmende voettekst;
  • in de titel van het venster van de boekingen, alsook in de overeenstemmende voettekst;
  • in het venster voor de sequentieselectie bij een journaalwijziging (status verhogen, journaal veranderen, status verminderen);
  • in de selectievensters van de historiekparameters;
  • in de sequentieselectieboom bij het centraliseren naar Mercator Boekhouding.