U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een inventaris op datum exporteren naar Excel of naar een andere applicatie ? (legacy)

0000000699     -      12-10-2016
Verouderd

Om een inventaris op datum te exporteren naar Excel of naar een andere applicatie, hoeft u enkel het al geïnstalleerde script van een inventaris op datum te wijzigen in "Tools / Parametrering documenten" (cfr. inventarissen op datum). 

Deze wijziging moet als volgt zijn: de commandolijn
  • exportFields('s_id C(10)=s_id;s_cle1 C(25)=s_cle1;s_modele C(80)=s_modele;q N(15,5)=dispo_local2.dispo-lignes_in.tot_a+lignes_out.tot_v-lignes_in2.tot_a2;s_dpa N(15,5)=s_dpa;s_pmpa N(15,5)=s_pmpa')
moet naar keuze op een van de volgende plaatsen in het script worden geplaatst:
  • boven de eerste lijn die start met REPORT: indien u de export wenst uit te voeren voor de voorafgaande weergave en de afdruk;
  • onder de tweede lijn die start met REPORT: indien u de export wenst uit te voeren na de voorafgaande weergave en de afdruk;
  • in de plaats van de 2 lijnen die starten met REPORT: indien u geen voorafgaande weergave en afdruk wenst.

De parameterlijn van de functie exportFields kan worden gewijzigd om andere velden te exporteren.

De volgende exportformaten worden voorgesteld:
  • ASCII
  • Excel
  • DBF
  • SDF
  • XML
Dit geldt voor de SQL Server-versie van Mercator.
Min. versie: 4.1.102De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.