U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een lijst met stukken uit het commercieel beheer of boekhoudkundige documenten snel raadplegen zonder ze een na een te openen ?

0000001509     -      29-11-2011

Wanneer men een stuk uit het commercieel beheer of een boekhoudkundig document opent vanuit een historiek (of een grootboek) met meerdere boekingen, biedt Mercator de mogelijkheid om zich snel te verplaatsen binnen deze stukken/documenten via de knop "Volgende Boeking / Vorige Boeking" die zich links van de knop "Annuleren" bevinden.

defilement_nl

Als er een wijziging werd aangebracht in het actieve document, wordt voorgesteld om deze wijzigingen te annuleren (geen opslag mogelijk via deze knoppen).

De selectie "volgende-vorige" gebeurt op basis van de historiek van waaruit het eerste document werd geopend (en dus niet noodzakelijkerwijs volgens stuknummer). Als deze historiek niet meer beschikbaar is, niet meer zichtbaar is of werd gewijzigd (bijvoorbeeld: klantenhistoriek / wijziging van klantenfiche), dan is het niet langer mogelijk om te scrollen.

Min. versie : 7.1