U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe facturen versturen op naam van meerdere bedrijven in het Peppol-netwerk vanuit dezelfde Mercator?

0000003155     -      11-04-2023

Hoe facturen versturen op naam van meerdere bedrijven in het Peppol-netwerk vanuit eenzelfde Mercator?

Wat de licentie betreft, moet de Peppol-module zoveel keer worden aangeschaft als het aantal bedrijven dat u wilt registreren. Zo kunt u de registratieprocedure bij Digiteal herhalen via "Tools / Opties / Digiteal".

Dan moeten de meervoudige identificatieparameters worden gebruikt.

En ten slotte kan in de sequenties elke factuur/creditnota-sequentie aan deze identificaties worden gekoppeld via het veld "Identificatienummer".