U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe het datum/uur van het openen van documenten, boekingen, acties, ... weergeven?

0000003080     -      19-07-2022

De tabel DOCLOCK bevat een lijst met entiteiten (documenten van het commercieel beheer, boekingen, CRM-acties, inventarissen, transfers tussen depots, ...) die actueel toont welke gebruikers deze openen en dus niet kunnen bewerkt worden door anderen. U kan dit configureren zodat er ook een moment van openen zal weergegeven worden.

Men moet de kolom MOMENT toevoegen in de tabel DOCLOCK:

 

alter table DOCLOCK add MOMENT datetime not null default '19000101'

 

Vervolgens moet men een trigger toevoegen op deze nieuwe kolom die zal geactiveerd worden bij creatie van nieuwe records in de tabel:

 

CREATE TRIGGER TR_POPULATE_MOMENT
   ON  dbo.DOCLOCK
   FOR INSERT
AS 
BEGIN
update DOCLOCK set moment=GETDATE() from inserted where (doclock.spid=inserted.spid) and (doclock.ident=inserted.ident)
END