U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe in de voettekst van een document de aan de verbonden documenten geassocieerde bestanden weergeven ?

0000002609     -      28-10-2015

Wanneer bestanden zijn aan Mercator-documenten geassocieerd, ligt de moeilijkheid in het kunnen zien welke bestanden aan een eerder document zijn geassocieerd. Bijvoorbeeld: zien welke bestanden geassocieerd zijn aan een bestelling vanuit de factuur die via transformatie is opgemaakt vanuit die bestelling.

Om ervoor te zorgen dat deze link zich kan verspreiden naarmate er documenten omgevormd worden, moet men het veld DOC_LIES (Varchar(MAX)) creëren in PIEDS_V (voor de verkopen) en/of PIEDS_A (voor de aankopen).

Voortaan is er nu een rolmenu zichtbaar via het tabblad "Bestanden" van de documentvoetteksten (in ons voorbeeld: de factuur). Hierin kunt u de directory van het origineel gelinkte stuk selecteren (in ons voorbeeld: de bestelling).

Als het document geen enkel gelinkt stuk bevat, is het rolmenu niet zichtbaar.

Opmerking: deze methode is niet retroactief. Enkel gelinkte stukken afkomstig van omvormingen gerealiseerd na de installatie van deze functionaliteit worden in aanmerking genomen.

Trefwoorden : verkenner