U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe in Terminal ServerĀ® de kassa-uitrusting onderscheiden ?

0000002570     -      10-10-2015

De kassa-uitrusting is bewaard "per computer". Dit betekent dat in Terminal Server® alle gebruikers hetzelfde parameterbestand gebruiken.

Om deze situatie te omzeilen, volstaat het een omgevingsvariabele te creëren (klik rechts op "Werkpost / Eigenschap / Geavanceerd"). De naam van deze variabele moet parampos zijn. Ze kan eender welke tekenreeks bevatten. Deze tekenreeks wordt toegevoegd aan de naam van de tabel PARAMPOS.

Een voorbeeld
Als de omgevingsvariabele 001 bevat, zal Mercator automatisch een node "Uitrusting kassa     (Env. Var.=001)" in "Tools / Opties" creëren. Deze opties zullen door Mercator worden gebruikt in alle functies waarbij een beroep wordt gedaan op de kassa-uitrusting.

Door aan deze omgevingsvariabele verschillende waarden te geven, is het dan ook mogelijk om met meerdere sets van parameters te werken.

Dit gebruik beperkt zich niet tot de Terminal Server®-omgeving.

Ter informatie: de omgevingsvariabelen worden gelezen bij het opstarten van Mercator.