U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe je snel een evenement kan registreren in de Csharp code-editor.

0000002402     -      30-08-2016

De geïntegreerde C# code-editor bevat een Intellisense functie, wat erop wijst dat er op elk moment de eigenschappen, methoden en events van de gebruikte klassen beschikbaar zijn in de code. Voor de registratie van een event, zal Intellisense een delegate suggereren die zal worden uitgevoerd wanneer het event wordt opgeroepen.

Ziehier hoe je het kan met een minimum aan toetsaanslagen en klikken: :

In ons voorbeeld, hebben we een code gebruikt voor het event QtyChanged van de BillingEngine.

1. Nadat je het object hebt ingevoerd waarje een event op wil registreren (hier BillingEngine) gevolgd door . (Punt) en eventueel de eerste letters van de naam van het event. Dit zal een lijst geven van eigenschappen, methoden en gebeurtenissen vanaf dit punt. Nu moet men het gewenste event kiezen.

2. Aan de rechterkant van de naam van de gebeurtenis moet men exact "spatie += spatie" typen. Nu verschijnt er een balk waarin staat "Press Tab to insert".

 

3. Druk op "Tab", de editor voegt nu automaitsch de inschrijving op het event in: new ... EventHandler(...)
Aan de rechterkant wordt er in commentaar de delegate van dit event toegevoegd.

4. Het volstaat om de delegate te kopieren en te plakken in de code op de gewenste plaats.

Dit vereist een MercatorEditor.dll waarvan de versie hoger is dan 16/01/2015.