U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe kies ik bij de opstart van Mercator automatisch het gewenste dossier in geval van een multidossierconfiguratie ?

0000002070     -      22-05-2013

Bij een multidossierconfiguratie is het mogelijk om in de snelkoppeling voor het opstarten van Mercator de ID te bepalen van het dossier dat u onmiddellijk wenst te openen. Daartoe voegt u

DOSSIER=id_van_dossier

toe in de bestemming van de snelkoppeling waarmee Mercator wordt opgestart.

Opmerkingen

  • De ID moet overeenstemmen met een beschikbare waarde in de dossierlijst. Als dat niet het geval is, verschijnt er een bericht "Dossier niet gevonden".
  • Met deze parameter wordt enkel rekening gehouden bij het opstarten van Mercator (niet na het sluiten van het aldus geopende dossier).
  • Dit systeem vereist dat "Automatische opstart" geselecteerd is in het lint.
  • De opdracht die nagaat of het dossier bestaat, kan worden gewijzigd via een customizer AskDossiers.Customizer (zie Filtering in de dossierlijst van Mercator). De volgende SQL-opdracht moet hier door StringUpdate worden aangepast:

select nom,isnew from DOSSIERS (NOLOCK) where id=@id