U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe kunt u de gegevens van een klant of leverancier automatisch verkrijgen ?

0000001051     -      10-10-2015

Mercator integreert een webservice van het btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES) van de Europese instellingen. (Meer info)

Door rechts te klikken op het veld BTW-nr. in de fiche "Klanten" of "Leveranciers" en de optie "CheckVatPort-gegevens importeren" te selecteren is het hierdoor dan ook mogelijk om:

  • dit btw-nummer te valideren: controleren of het echt bestaat (of het is toegekend aan een btw-plichtige);
  • voor sommige lidstaten (waaronder België), de gegevens van de btw-plichtige te bekijken.

Als u dus snel een nieuwe klanten- of leveranciersfiche wilt creëren, hoeft u enkel het btw-nummer in te vullen en vervolgens deze functionaliteit uit te voeren. De naam, het adres, de postcode en de stad zullen automatisch ingevuld worden.