U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe test je de geldigheid van een elektronische factuur?

0000003183     -      10-10-2023

Elektronische facturering (eInvoice) maakt een groot aantal aanpassingen en programmeringen op maat mogelijk. Het geproduceerde bestand moet echter strikt voldoen aan de huidige standaard. Nadat de verschillende aanpassingen zijn geïmplementeerd, moeten een of meer kopieën van de geproduceerde bestanden worden gevalideerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

 • vervang in het bestand voor een testklant de verzendmodus voor facturen "BIS3 via Peppol" door "BIS3 via Mail".
 • een factuur maken voor deze klant
 • haal het XML-bestand op uit de e-mail en verzend het naar deze validatiesite
  • voer in het keuzemenu "Rule Set" 16931 in
  • Selecteer Invoice of CreditNote uit de lijst, afhankelijk van het type document. (Over het algemeen is er weinig verschil tussen de verschillende versies. Als je een hogere versie gebruikt, kun je het bestand testen met de volgende standaard).
  • klik op "Kies een bestand" en selecteer het XML-bestand
  • klik op Validate

   

  Waarschuwingen kunnen genegeerd worden. Fatale fouten geven aan dat dit bestand niet geaccepteerd zal worden in het Peppol netwerk en dat het nodig is om de inhoud te corrigeren.

  Na de tests moet de testclient worden teruggezet naar de "BIS3 via Peppol" transmissiemodus.

  Mercator vraagt dat het Peppol-netwerk niet wordt gebruikt als validatiemiddel.

  De huidige BIS3-standaard is gedocumenteerd op deze site.