U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe werkt de getrouwheidskaart met artikelen in promotie ?

0000000568     -      15-11-2021

Mercator laat een verfijnd gebruik toe van artikelen in promotie in relatie met een getrouwheidskaart. Dit via "Tools > Opties> Getrouwheidskaart > Promoties & Getrouwheidskaart"

Deze optie laat u toe om het beheer van de getrouwheidskaart te bepalen tenopzichte van artikelen die in promotie zijn :

  • 1 : indien een verkoop minstens 1 artikel in promotie bevat, zal er geen enkel artikel op de getrouwheidskaart worden opgenomen.
     
  • 2 : enkel de artikelen die niet in promotie staat worden op de kaart opgenomen
     
  • 3 : alle artikelen worden op de kaart opgenomen